Wystawa Janiny Ochojskiej: Pontonem przez morze. Jak Europa wita uchodźców?

Grafika reklamowa wydarzenia. Zdjęcie uchodźców. Logotypy organizatorów. Napisy: Pontonem przez morze. Jak Europa wita uchodźców? Raft across the sea. How does Europe welcome refugees? Poniżej pismem odręcznym: Zapraszam! I'll be happy to see you there! Janina Ochojska

Wystawa jest poświęcona kwestii migracji, uchodźstwa, oraz sytuacji osób szukających azylu w Europie.
Poznaj historie ludzi, którzy byli zmuszeni opuścić swój dom i udać się w niebezpieczną podróż do Europy.
Wystawa przedstawia w pięciu rozdziałach drogę, którą uchodźcy przebywają do Europy. Są to: czas przed decyzją o uchodźstwie; przyczyny podjęcia decyzji o ruszeniu w drogę; przebycie granicy do Europy drogą morską; obóz uchodźczy na europejskiej ziemi.

Gdzie:
Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław
Kiedy:
10.09 – 28.09
Wystawę można odwiedzać w dni tygodnia w godzinach 10:00 – 16:00 oraz w weekendy w trakcie innych wydarzeń mających miejsce na terenie Czasoprzestrzeni. Inne terminy wizyty możliwe po wcześniejszym umówieniu pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 508 911 608

Możliwość umówienia grup szkolnych / młodzieżowych na oprowadzanie kuratorskie w języku polskim i angielskim po wcześniejszym ustaleniu terminu pod adresem [email protected]

Wstęp wolny.

Organizatorzy:
Janina Ochojska – działaczka społeczna, współtwórczyni trzeciego sektora w Polsce, pracowniczka humanitarna. Praca w Parlamencie Europejskim jest kontynuacją wieloletniej misji realizowanej w organizacjach społecznych.
Czasoprzestrzeń – jedna z ważniejszych lokalizacji kulturalnych i społecznych na mapie Wrocławia. Miejsce prowadzone jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa”, które na swój pokład wzięło już wiele inicjatyw społecznych i pomocowych.

Wystawa sfinansowana ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.


The exhibition explores the issues of migration, refugee exile and the situation of asylum seekers in Europe.
Learn the stories of people who were forced to leave their home and go on a dangerous journey to Europe.
In five chapters, the exhibition presents the journey that refugees make to get to Europe. The time before the decision to leave their homes; the reasons for the decision; crossing the border to Europe by sea; refugee camp on European soil.

Where:
Czasoprzestrzeń, 1-3 Tramwajowa street, Wroclaw
When:
September 10 – September 28
The exhibition can be visited on weekdays from 10:00 to 16:00 and on weekends during other events taking place in Czasoprzestrzeń. Other dates of the visit are possible by prior arrangement at the address [email protected] or phone number 508 911 608.

Possibility to arrange school / youth groups curatorial tours in Polish and English language after prior appointment at the address [email protected].

Free entrance.

Organizers:
Janina Ochojska – social activist, co-creator of the third sector in Poland, humanitarian worker. Working in the European Parliament is a continuation of a long-term mission previously carried out in social organizations.
Czasoprzestrzeń at Zajezdnia Dąbie — one of the most important cultural and social locations on Wrocław. The place is run by Tratwa Association, a Centre for Catastrophes and Natural Disasters, which has many social and aid initiatives.

Exhibition is financed by the EPP Group in the European Parliament. Pokaż mniej

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera