Tratwa dla Ukrainy

Rok temu rozpoczęliśmy bardzo intensywną i spontaniczną akcję, która była odpowiedzią na atak Rosji na Ukrainę i masowy napływ uchodźców do Wrocławia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy tysięcy wolontariuszy i darczyńców – mieszkańców Wrocławia udało nam się, w bardzo krótkim czasie, zorganizować hub pomocowy dla kobiet i dzieci uciekających przed wojną. W ciągu pół roku udzieliliśmy pomocy setkom tysięcy ludzi. Na naszym terenie była stołówka World Central Kitchen, punkty udzielania pomocy prawnej i medycznej. Setki ton towarów zostało przeładowane na naszej hali i wyruszyły na Ukrainę.

Obecnie nasze działania są skoncentrowane na pomocy uchodźcom w poradzeniu sobie z trudną sytuacją poprzez edukację: kursy języka polskiego, aktywizację zawodową, kręgi wsparcia, arteterapię i zajęcia integracyjne.


Projekty zrealizowane

Punkt pomocy Humanitarnej w Czasoprzestrzeni

czas trwania projektu: od 27.02.2022 – 15.12.2022

W przeciągu pół roku od rozpoczęcia wojny mieliśmy 317 tysięcy odwiedzin i wydaliśmy łącznie 700 ton darów. Zorganizowaliśmy prawie 100 transportów na Ukrainę i na terenie województwa dolnośląskiego. Wspierało nas w tym ponad tysiąc wolontariuszy z Polski, Ukrainy, Hiszpanii, Włoch i innych krajów.

Od połowy sierpnia zmieniliśmy sposób wydawki – jednorazową pomoc otrzymują jedynie uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po 1 sierpnia 2022. Odbierają od nas kosmetyki, chemię gospodarczą, ubrania i żywność, która jest im potrzebna na start.

World Central Kitchen, które od kwietnia do końca sierpnia miało swoją stołówkę w Czasoprzestrzeni wydało w tym czasie 225 000 ciepłych posiłków.

Constellation Alight 2023

czas trwania projektu: 01.01.2022-31.12.2022

grant: 140 000 PLN

grantodawca: Fundacja Alight

W ramach projektu odbywają się:

 • spotkania kreatywne dla dzieci Horobynka – dwa razy w tygodniu
 • warsztaty dla młodzieży np. linoryt
 • warsztaty rękodzieła dla kobiet – np. malowanie na sztalugach.
 • angielski i polski dla dzieci z Ukrainy
 • polski dla dorosłych i seniorów
 • pilates


Wigilia dla uchodźców

czas trwania projektu: 06.01.2023

grant: 45 000 PLN

grantodawcy: Amazon, Qiagen, Fundacja Alight, Giro, Instytut Rozwoju Złote Jabłko, Piekarnia Puri

Wydarzenie polegało na zorganizowaniu spotkania wigilijnego w obrządku prawosławnych dla uchodźców z Ukrainy. Przygotowaliśmy 400 miejsc dookoła stołów. 60 wolontariuszy z Polski i Ukrainy pomogło udekorować salę, przygotować stoły, a następnie położyć na stołach potrawy. Posiłek składał się z tradycyjnych potraw kuchni ukraińskiej. 

Podczas wydarzenia grupa z naszej świetlicy dla dzieci “Horobynka” miała występ jasełek. Kolędy zaśpiewał chór Akademii Ekonomicznej Ars Cantandi.


Constellation Alight 2022

czas trwania projektu:01.10.2022-31.12.2022

grant 115 000 PLN

grantodawca: Fundacja Alight

osób zatrudnionych dzięki projektowi, na umowę zlecenie: 13

Aktywizacja zawodowa dla kobiet 

W zajęciach wzięło udział 40 kobiet (3 grupy po 45h)

W tym okresie 6 uczestniczek podjęło kursy specjalistyczne, 2 podjęły pracę na pełen etat w swoim zawodzie, 2 podjęły się pracy na zlecenia, 1 otworzyła własna działalność – serdeczne gratulacje 

Doradztwo zawodowe 

Skorzystało 12 uchodźczyń w wieku 25-60 lat

Język polski dla dorosłych 

28 zapisanych osób (3 grupy x 14 zajęć)

Uczestniczki poznały podstawy gramatyki (w szczególności odmiany czasowników przez czasy), czują się pewniej w mowie i piśmie oraz łatwiej zaczynają rozmowę z Polakami w pracy lub w życiu codziennym, np. w sklepie.

Grupa wsparcia psychologicznego “Krąg kobiet” i arteterapia dla dorosłych 

20 kobiet wzięło udział w 41 godzinach zajęć

Podczas zajęć zostały poruszone tematy z obszarów komunikacji, osobliwości stanu emocjonalnego, a także nauka werbalnego wyrażania swoich uczuć, radzenia sobie z emocjami, ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających, słuchania siebie i swojego ciała oraz stabilizacji stanu emocjonalnego.

Klub młodzieżowy

20 zapisanych członków (maksymalna frekwencja podczas eventu – 16 osób)

12 wydarzeń np. kulinarne warsztaty Halloweenowe, wykład “Sukces w Tik-tok. Podstawowa wiedza”, warsztaty kreatywnego myślenia “Tworzenie postaci z modeliny”, czy wieczorne spotkania z gitarą.

Język polski dla dzieci 

35 dzieci (30 godzin)

Uczestnicy poznali podstawową pisownię, potrafią rozpoznać wyrazy i uszeregować je w większe grupy znaczeniowe, a w większości, również je zapisać. Trwa praca nad umiejętnością czytania.

Psycholog dziecięcy 

15 uczestników

Dzieci dowiedziały się, jak rozpoznawać różne emocje i jak sobie z nimi radzić.

Sytuacja w jakiej znaleźli się nasi podopieczni spowodowała ogromne szkody w psychikach dzieci, które nie powinny doświadczać tak traumatycznych wydarzeń, stąd zalecenia, aby kontynuowali oni terapię.

Arteterapia dla dzieci 

90 dzieci wzięło udział w 70 godzinach zajęć.

Horobynka – świetlica dla dzieci z Ukrainy

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 35 dzieci

Odbyły się m.in. warsztaty kulinarne, artystyczne i przyrodnicze. W sumie 45 godzin zajęć.


Wakacje z Tratwą

Czas trwania projektu: 01.07-31.08.2022

grantodawca: Cargill

kwota grantu 25 000 $

odbiorca: dzieci z Ukrainy i z Polski. 

W ramach grantu zorganizowaliśmy na terenie CKAiIL Czasoprzestrzeń

Głos Ukrainy koncert charytatywny – koncert dwóch jazzowych muzyków z Ukrainy, którzy przyjechali tylko na trzy dni, aby zbierać pieniądze podczas swoich koncertów. Podczas koncertu w Czasoprzestrzeni zebrali 6 tysięcy złotych, które zostały wpłacone na konto szpitala w Winnicy.

Pilates. Zajęcia, na które uczęszczały zarówno seniorki z Polski jak i uchodźczynie z Ukrainy. Zajęcia utworzyliśmy na prośbę naszych wolontariuszek z punktu wydawania pomocy materialnej. Zajęcia odbywały się od czerwca do końca sierpnia raz w tygodniu. Uczęszczało na nie maksymalnie 12 osób.

Polsko-Ukraiński Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzeliśmy cztery filmy z tłumaczeniem na polski i ukraiński. Po obejrzeniu filmów odbyła się dyskusja. Na pokazy uczęszcza od 15-25 osób. Powoli budujemy społeczność ukraińską na tych spotkaniach.

Wakacje z Tratwą

Z otrzymanej dotacji sfinansowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W ramach Wakacji z Tratwą na terenie Czasoprzestrzeni w sumie od 4 lipca do 29 sierpnia, przeprowadziliśmy 633,5 godzin różnych zajęć dla 300 dzieci. Brały w nich udział zarówno dzieci z Polski jak i z Ukrainy, zależało nam na integracji obu grup. W sumie odbyło się:

 • 51,5 godzin języka polskiego dla dzieci z Ukrainy(2 lektorów)
 • 32 godziny treningu piłki nożnej (1 trener)
 • 320 godzin robotyki i druku 3D dla dzieci z Ukrainy
 • 20 godzin warsztatów jazzowych (4 prowadzących)
 • 51 godziny arteterapii dla dzieci z Ukrainy
 • 30 godzin zajęć międzykulturowych w języku angielskim
 • 72 godzin warsztatów sitodruku (2 prowadzących)
 • 57 godzin zajęć lekkoatletycznych

Uruchomiliśmy Klub Młodzieżowy Polsko-Ukraiński, w którym regularnie brało udział 12 osób, a mniej aktywnie kolejne 8. Młodzież spotykała się trzy razy w tygodniu. Została dla nich wyremontowana specjalna przestrzeń, którą sami urządzili. Podczas spotkań pomagają sprzątać przestrzeń Czasoprzestrzeni, grają w gry i się integrują. W planach są wieczory filmowe i realizacja wspólnych projektów.

Na zakończenie warsztatów jazzowych odbył się koncert Jazz not War w naszym klubie muzycznym. Koncert wykonała młodzież oraz zawodowi muzycy jazzowi z Wrocławia. Na koncert przyszło 70 osób ze społeczności polskiej i ukraińskiej.

Na zakończenie dwóch miesięcy regularnych zajęć z języka polskiego dla grupy 37 dzieci z Ukrainy, dzieci zrobiły koszulki podczas zajęć sitodruku, które dostały na pamiątkę oraz zorganizowaliśmy im 31 sierpnia przyjęcie z tortami i balonami, aby uczcić rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole.


Wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

grantodawca : PolEnergia S.A

kwota: 30 000 PLN

termin: 01.04 – 15.05.2022

Celem projektu było dostarczenie kompletnych wyprawek szkolnych – plecak, zeszyty, w pełni wyposażony piórnik, materiały plastyczne – dzieciom z Ukrainy, które na wiosnę 2022 poszły do wrocławskich szkół.

Zapotrzebowanie oraz listę co powinno się w takich wyprawce – oddzielnie dla klas 0-3 i 4-8 – znaleźć otrzymaliśmy bezpośrednio od nauczycieli szkół podstawowych

Odbiorcy:

144 dzieci z Ukrainy, które otrzymały wyprawki

8 placówek edukacyjnych i innych organizacji zostało beneficjentami projektu.


Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera