Wpłata na nasze konto w PLN:

66 1090 2398 0000 0001 1604 1337

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna – Tratwa dla Ukrainy”.

Stowarzyszenie TRATWA jest organizacją pożytku publicznego, dlatego darowizny można odpisać od podatku w zeznaniu rocznym.

Wpłata na nasze konto w EUR :

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL66109023980000000149136379

Wpłata na nasze konto w USD :

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL35109023980000000150074636


Transfer to our account in PLN:

66 1090 2398 0000 0001 1604 1337

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

Please enter: “Darowizna – Tratwa dla Ukrainy” in the title of the transfer .

The TRATWA Association is a public benefit organization, therefore donations are tax-deductible in the annual tax return.

Transfer to our account in EUR :

BIC / SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL66109023980000000149136379

Deposit to our account in USD :

BIC / SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL35109023980000000150074636