Teatr Ej.Aj

Niezależny Teatr Ej.Aj od października 2021 korzysta nieodpłatnie z naszych sal prób oraz sceny klubu Łącznik, gdzie kilka razy do roku grają przedstawienie pod tytyułem “O+E – spektakl muzycznie niepoprawny//O+E – музично неправильний спектакль”


Spektakle w Czasoprzestrzeni (klub Łącznik) w 2022
11.05
15.06
14.10
23.11
11.12

Zapraszamy na muzyczny spektakl pełen namiętnego popu, wesołego rapu, ballad, a nawet eklektycznego disco.
Prezentujemy uniwersalną opowieścią o spotkaniu – tym przypadkowym na rogu ulicy, a może tym w autobusie. Trochę między słowami próbujemy odpowiedzieć na pytanie: Co by było gdyby on i ona spróbowali być ze sobą?I przy tym nie pozabijali
się wzajemnie!

Opierając się na klasycznym micie o Orfeuszu i Eurydyce i tekstach Anny Świrszczyńskiej oraz Tytusa Czyżewskiego zanurzamy się w sytuacje bliskie każdemu z nas. Czy współczesna Eurydyka chce być z Orfeuszem? Czy musimy poświęcać siebie dla drugiej osoby? Co wynika ze spotkania kobiety i mężczyzny?
To wszystko z pięknymi, śpiewanymi utworami skomponowanymi na potrzeby
spektaklu.

Spektakl został nagrodzony podczas krakowskiego Festiwalu „Scena I” a w tym roku otwierał program teatralny Slot Art Festival w Lubiążu.Nasza praca bazuje w równej mierze na słowie, ruchu i piosence. Spektakl w języku polski z ukraińskimi napisami.O+E = 
O+E+П = X!
O-E = ?
Запрошуємо на музичний спектакль повний пристратного попу, веселого репу, балад і навіть еклектичного диско.
Ми презентуємо універсальну розповідь про зустріч – ту випадкову зустріч на розі вулиці, а може ту в автобусі. Трохи між рядками ми пробуємо відповідсти на питання: що б сталося, якби він і вона спробували бути разом? І при цьому не
повбивалися навзаєм!
Опираючись на класичному міфі про Орфея і Евридику і текстах Анни Свірщинської і Титуса Чижевського, ми занурюємося в ситуціях близьких кожному з нас. Чи сучасна Евридика хоче бути з Орфеєм? Чи ми повинні присвячувати себе іншій особі? Що виникає із зустрічі жінки і чоловіка? Це все в обрамленні пісень створених на потреби спектаклю.
Музику до спектаклю скомпонували члени групи театру Ej Aj. Потім в процесі багатогодинних репетицій були додані наступні голоси, поєднані з хореографією і сценічним рухом. В роботі над спектаклем взяла участь також вроцлавська
реперка Amnesia. Наша праця все ще триває, тому постійно виникають нові пісні і хореографія.
Спектакль був нагороджений під час Фестивалю „Scena I” у Кракові, а в цьому році він відкривав театральну програму Slot Art Festival в Любьонжу.

Наша праця базується в рівній мірі на слові, руху і пісні.
Спектакль на польскій мові з українськими субтитрами.