Ryzosfera – wystawa prac studentów ASP

Ryzosfera to wystawa zbiorowa prac studenckich z kierunku Mediacja Sztuki, zrealizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im.Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prezentowane dzieła powstały w pracowni Słowa i Obrazu.

Wystawę można zobaczyć w Czasoprzestrzeni (dawna zajezdnia Dąbie, ul. Tramwajowa 1-3).
Zapraszamy na finisaż 17 czerwca o godz. 18.00. W jego trakcie zagrają Aneks!Kuchenny + Dżemy.
W pozostałe dni wystawa jest dostępna w trakcie innych wydarzeń.

Grzybnia jest często wykorzystywana jako metafora sieciowego i pozbawionego hierarchii myślenia, zwłaszcza w dziedzinach sztuki i kultury. Rizomatyczna natura odnosi się do sposobu, w jaki forma plechy rośnie i rozprzestrzenia się, tworząc rozgałęzioną sieć bez ściśle określonej struktury.

W kontekście sztuki postrzegana jest jako alternatywny model organizacji i kreacji, który nie koncentruje się na jednej centralnej idei lub autorytecie, ale raczej na złożonych powiązaniach między różnymi elementami. To podejście pozwala na tworzenie bardziej efemerycznych i zróżnicowanych dzieł. Artyści i artystki prowokują do refleksji nad przemijaniem, nieuchronnością procesów natury oraz nad konsekwencjami zbytniego zaufania do racjonalizmu i antropocentrycznego podejścia do świata. Dzięki temu sztuka staje się medium, które pozwala na przekazanie ważnych treści i idei. Wiele artystek i artystów zainspirowanych powyższymi zagadnieniami tworzy prace, które eksplorują w przestrzeni mediacji sztuki nowe koncepcje i podejścia. Ich dzieła często odwołują się do zagadnień związanych z terminem bio-art, w których różne elementy są połączone w sposób dynamiczny i nieprzewidywalny. Myśl ta towarzyszyła również przy budowaniu koncepcji wystawy. Tworząc w kontekście wspólnotowym ryzosfera jest doskonałym przykładem na to, jak proces i jego efekt jest ważny w naszej ewolucji. Rośliny i grzyby, łącząc siły w symbiotycznych procesach, tworzą połączenia, które umożliwiają im przetrwanie w trudnych warunkach i uzyskanie dostępu do niezbędnych składników odżywczych. Sieć procesów w ryzosferze może stanowić inspirację dla każdego. Jeśli ludzie nauczą się budować organizacje oparte na tym podejściu, mogą osiągnąć większą elastyczność, zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków oraz efektywność w działaniu. Możliwość wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy jest niczym innym jak rozwojem innowacyjnych rozwiązań, a ich pozytywne skutki mogą przynieść znaczne korzyści dla ludzi i dla środowiska. W epoce posthumanistycznej kwestionowana jest dominująca pozycja człowieka nad innymi formami życia i zjawiskami w świecie. W kontekście sztuki współczesnej, która wykorzystuje np. pleśń jako medium, widać to przede wszystkim w tym, że artystyczne działania koncentrują się na interakcjach pomiędzy różnymi formami życia i materii, a nie tylko na działaniach ludzi. W ten sposób, sztuka eksperymentuje z nowymi formami relacji pomiędzy człowiekiem a pozostałymi formami natury, co może przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania świata i ludzkiej tożsamości. Pleśnie i inne saprofityczne grzyby mogą zniszczyć dzieła sztuki, ale jednocześnie wykorzystujemy je jako środek wyrazu w swoich pracach. Przykładem może być twórczość amerykańskiego artysty i biologa Brandona Ballengee, który w swoich instalacjach wykorzystuje pleśnie do tworzenia abstrakcyjnych kształtów i struktur. Ballengee uważa, że mają one potencjał artystyczny i mogą być traktowane jako rodzaj narzędzia. Z drugiej strony, jak już wspomniano, pleśnie i grzyby mogą też stanowić metaforę dla zmian kultury i dziedzictwa ludzkości. Prace artystów i artystek, które skupiają się na tym aspekcie, mogą być wyrazem krytyki antropocentryzmu i przypominaniem o sile przyrody oraz potrzebie szacunku dla niej.

Artystyczne prace, w które wplecione zostały elementy natury, zachęcają do obserwacji otaczającego nas świata i do poszukiwania w nim piękna. Mogą również pobudzać naszą wyobraźnię i zachęcać do eksperymentowania z różnymi materiałami i technikami. W ten sposób sztuka staje się pretekstem do poszerzania naszej wiedzy ze świata naturalnego, zmiany naszego podejścia wobec otaczającego nas środowiska oraz zachęcenia do aktywnego włączania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Artyści i artystki:

Zuzanna Leszczyńska
Karolina Poddębniak
Kalina Radomska
Marta Wiśniewska
Julia Zioła
Julia Czerwińska
Ju Drapejkowskx
Magdalena Staruch
Stefania M. Jankowiak
Katarzyna Wystrach
Jola Ziembicka
Izabela Tupcik


Wydarzenie jest organizowane w ramach Przeglądu Kultury Studenckiej odbywającego się w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń.

Czasoprzestrzeń jest miejscem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkich, którzy chcą otrzymać nasze dodatkowe wsparcie, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza na co najmniej 5 dni przed wydarzeniem lub skontaktowanie się z nami pod adresem mailowym [email protected].
Link do formularza: https://forms.gle/sZMnMZMhJTJBDEyW7