Projekt Tratwa – Integracja i Edukacja

Częściowa stabilizacja sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce prowadzi do konieczności zaadaptowania się organizacji NGO w zmieniających się warunkach i dostosowania się do bieżących potrzeb społeczeństwa. Z tego względu wdrażane są coraz to nowsze i bardziej zaawansowane działania w celu niesienia pomocy, tam, gdzie jest ona potrzebna. 

Z naszych obserwacji, rozmów z uchodźcami z punktów pobytu czasowego i pomocy materialnej wynika, że kobiety, które przyjechały do Polski uciekając przed wojną potrzebują intensywnych kursów języka polskiego, kursów zawodowych i wsparcia psychologicznego. Częstą przeszkodą w uczestnictwie jest brak opieki nad dziećmi. Ukraińscy uczniowie, którzy chodzili do polskich szkół, potrzebują wsparcia w odrabianiu prac domowych, którego nie mogą uzyskać od rodziców, ze względu na to, że oni sami nie znają języka polskiego. Zarówno kobiety, jak i dzieci potrzebują miejsca, w którym mogą się spotykać i przebywać ze sobą, rozmawiać, uczyć się i wspierać nawzajem. Również młodzi ludzie z Ukrainy potrzebują możliwości interakcji z rówieśnikami w przyjaznej i akceptującej atmosferze, w zaaranżowanej przez siebie przestrzeni.

Od 1 października 2022 roku Stowarzyszenie TRATWA realizuje grant w wysokości prawie 25 000, pozyskany od Fundacji Alight. Głównym celem naszego projektu jest wsparcie uchodźczyń z Ukrainy w znalezieniu pracy w Polsce oraz pomoc ich dzieciom w odnalezieniu się w polskim systemie edukacji. Program obejmuje aż 6 celów, których realizacja potrwa do końca grudnia 2022 roku. Należą do nich m.in. bezpłatne warsztaty, kursy oraz spotkania dla dzieci i młodzieży.

Cel 1: Przygotowawczy kurs języka polskiego dla dzieci-uchodźców.

Najmłodsi potrzebują wsparcia w odrabianiu prac domowych i czytaniu polskiej literatury. Jest to pomoc, której nie dostaną od rodziców ze względu na występującą barierę językową. Zajęcia z języka polskiego są prowadzonę przez polonistę, ale chcemy, aby pomagali także polscy wolontariusze – głównie młodzież licealna.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w opisie wydarzenia: https://fb.me/e/2naYU7RQM

Cel 2: Zajęcia arteterapii dla dzieci-uchodźców

Zajęcia terapeutyczne dla 15-stu dzieci prowadzone dwa razy w tygodniu przez dyplomowanego arteterapeutę. Udział w zajęciach poprawia funkcje poznawcze i sensomotoryczne, wzmacnia samoocenę i samoświadomość, kultywuje odporność emocjonalną, promuje wgląd i wzmacnia umiejętności społeczne.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w opisie wydarzenia: https://fb.me/e/2iEkXHV5i

Cel 3: Grupowe wsparcie psychologiczne dla uchodźczyń z Ukrainy.

Oferujemy Wykwalifikowaną pomoc psychologiczną w formie grupy wsparcia psychologicznego “Koło Kobiet”. Spotkania mają na celu naukę relaksu, radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami. Uczestniczki mają szansę w spokojnej atmosferze porozmawiać o cechach stanu emocjonalnego, wypowiedzieć i ustabilizować swoje uczucia, a także nauczyć się słuchania siebie i swojego ciała. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w opisie wydarzenia:  https://fb.me/e/6vOyFaz90

Cel 4: Szkolenia z zakresu wspierania kariery i funkcjonowania na rynku pracy dla 30 uchodźców  wraz z kursem języka polskiego

Podstawowym celem naszego projektu jest nabycie znajomości języka polskiego oraz podniesienie kompetencji zawodowych, co zwiększy szanse kursantów znalezienie pracy. Naszą główną troską jest dotarcie do osób, które chcą zostać w Polsce na dłużej i nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Utworzyliśmy dwie grupy po 45 godzin spotkań dla uchodźczyń, podczas których omówią swoje mocne strony, poznają rodzaje umów o pracę występujących w Polsce, czym jest ubezpieczenie społeczne, nauczą się wypełniać ankiety, pisać CV, odpowiadać na ogłoszenia o pracę i ćwiczyć rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim. Chcemy kontynuować program w przyszłości, rozszerzając go o nowe elementy, takie jak specjalistyczne kursy zawodowe, a także mnożąc tworzenie grup wsparcia w innych punktach Wrocławia – tak, aby uczestnicy mieli do nich dostęp w swoim sąsiedztwie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w opisie wydarzenia: https://fb.me/e/2mAKghqCa

Cel 5: Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego dla 20 uchodźców w wieku 13-20 lat z Ukrainy.

Stworzenie klubu młodzieżowego we Wrocławiu to wyjątkowy projekt, ze względu na to, że nikt inny nie tworzy takich miejsc we Wrocławiu. Chcemy, aby tego typu działania pojawiły się w wielu dzielnicach miasta – stały się alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem, były miejscem spotkań, rozwijania talentów, a także próbowania swoich sił w projektach społecznych. Klub młodzieżowy “Nasze Miejsce” to regularne spotkania z animatorem, podczas których nastolatkowie bierą udział we wspólnych projektach, warsztatach, a także zajęciach integracyjnych i sportowych. Do celów przedsięwzięcia należą: integracja młodzieży z obu krajów, stworzenie miejsca przyjaznego młodym ludziom, wspólna realizacja projektów oraz branie odpowiedzialności za otoczenie. Została już wyremontowana przestrzeń (a także zaaranżowana przez samych uczestników), w której odbywają się spotkania młodzieży.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć m.in. we wpisie: https://bit.ly/3rMjBHs

Cel 6: Tworzenie i prowadzenie spotkań grup wsparcia dla kobiet z dziećmi, połączonych z kreatywnymi warsztatami.

Grupa “Horodynka”  zapewnia wsparcie psychologiczne, wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i integracja matek z dziećmi. Podczas spotkań mają one mozliwość spędzania czasu w przyjaznej atmosferze, jednocześnie dbając o rozwój swoich maluchów poprzez wspólne aktywności, takie jak wspólne gotowanie, czy prace artystyczne i manualne. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć więcej takich grup w różnych częściach miasta.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w opisie wydarzenia: https://fb.me/e/2U4JmH8Ry

Cel 7: Pomoc psychologiczna dla dzieci-uchodźców

Z tej samej puli pieniędzy, Fundacja Odkrycie organizuje wsparcie psychologiczne dla najmłodszych.

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera