Premiera spektaklu “Odwrócone światło”

Grafika reklamowa wydarzenia. Logo organizatora. Napisy: Czytanie w ciemnościach Lem i Karpowicz. Odwrócone światło według poematu Tymoteusza Karpowicza

Serdecznie zapraszamy na spektakl dźwiękowy „Odwrócone światło” według poematu Tymoteusza Karpowicza, organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”. Wydarzenie odbędzie się 30 lipca 2021 roku o godzinie 19.30 w CZASOPRZESTRZEŃ/Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych ul. Tramwajowa 1-3 we Wrocławiu. Pokaz zrealizowany został w ramach projektu „Czytanie w ciemnościach – Lem i Karpowicz”. Prezentacja wydarzenia będzie miało również miejsce w Internecie w formie transmisji online na stronie Facebook Stowarzyszenia „Rita Baum”.

„Odwrócone światło” Tymoteusza Karpowicza jest jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej poezji lingwistycznej. Niezwykła erudycja i wyobraźnia poetycka doprowadziła do powstania fenomenalnego i niejednoznacznego poematu, który krytycznie drąży wszelkie możliwe nadużycia językowe. Polszczyzna Karpowicza potrafi nazywać trudne do uchwycenia zjawiska, procesy, wyglądy ze względu na to, że znajdują się one w ciągłej migotliwości semantycznej, podejrzliwości filozoficznej. W poemacie istotna jest gra światłocieni, antynomii, ważne są stany graniczne, marginalne i paradoksalne wieloznaczności.

Scenariusz do spektaklu „Odwróconego światła” został ułożony z dwudziestu pięciu utworów, nawiązując do pierwotnego układu poematu: „przed każdą chwilą”, „zwiastowanie”, „nawiedzenie”, „narodzenie”, „nauka”, „nauczanie”, „kana galilejska”, „pojmanie”, „ukrzyżowanie”, „zmartwychwstanie”.

Po zakończeniu pokazu odbędzie się spotkanie aktywizujące widzów.

Scenariusz i reżyseria – Andrzej Ficowski
Aktor – Paweł Kutny
Muzyka – Roman Felczyński

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury