Pracownia Pieśni Polskich we Wrocławiu

Na łące w kole stoi 14 osób, w rękach trzymają teksty/nuty.

Pracownia Tradycyjnych Pieśni Polskich „Śpiewka Studio” zaprasza na regularne zajęcia śpiewu tradycyjnego, na których będzie zgłębiany głównie polski repertuar tradycyjny, zarówno obrzędowy jak i liryczny, archaiczny i nowszy, choć najczęściej już mocno zapomniany w powszechnej świadomości mieszkańców naszego kraju. Dzięki temu poznamy bogactwo regionów, znaczenie pieśni, nagrania źródłowe itd.

Nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie ze śpiewem – będziemy pracować też nad emisją głosu oraz naszymi umiejętnościami wokalnymi i muzycznymi.

Zgłoszenia i ew. pytania: [email protected], tel. 506560016.

Warunki uczestnictwa:

  • Zajęcia odbywają się co tydzień, w poniedziałek, w godzinach 18:30-20:00.
  • Spotkania odbywają się w nowiutkiej sali do pracy w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń czyli na terenie dawnej zajezdni Dąbie – dobry dojazd wszystkim w kierunku Biskupina, jeden przystanek za ZOO!
  • Zajęcia są odpłatne: 30 zł pojedyncze zajęcia, 100 zł karnet za 4 zajęcia, ważny 60 dni.
  • Dla osób zainteresowanych będzie w przyszłości możliwość dołączenia do stałego zespołu śpiewaczego i jego projektów.

O prowadzącej:
Olga Chojak to śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury i etnolog. Pochodzi z Wrocławia. Od 1997 r. bada i praktykuje muzykę tradycyjną różnych kultur, zwłaszcza śpiew. Była współzałożycielką i liderką stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (2004-2018), organizowała koncerty i festiwale, prowadziła warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego oraz prezentacje i konsultacje specjalistyczne na temat polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego. W ostatnich latach w swej pracy skoncentrowała się głównie na pieśniach odnalezionych wśród przesiedleńców z różnych stron, zamieszkujących obecnie teren Dolnego Śląska, m.in. w ramach projektów Laboratorium Strażników Tradycji (2013) i Akademia Kolberga – Szkoły Tradycji (2014). W 2016 roku wraz z przyjaciółmi z Pogórza Izerskiego stworzyła Fundację Dziki Zachód, która działa na rzecz edukacji i ochrony dziedzictwa kultury na terenie polskich Górnych Łużyc i na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Jest uczennicą wiejskich mistrzów tradycji muzycznej (m.in. Marii Bienias, Bronisławy Chmielowskiej, Michaliny Mrozik, Genowefy Lenarcik, Jana Gacy, Stefana Gacy, Józefa Tomczyka, zespołów śpiewaczych z Bandyś, z Kocudzy, z Ocic, z Milikowa, ze Zbylutowa i wielu innych) oraz wielu znakomitych etnomuzykologów-praktyków (m.in. Hanny Koropnyczenko, Tetiany Sopiłki, Jewhena Jefremowa, Natalii i Oleksandra Tereszczenko z Ukrainy; Swietłany Własowej i Władimira Iwanowa z Rosji, Swietłany Buckiej i Olgi Jemialianczyk z Białorusi, Zity Kelmickaite i Rytisa Ambrazaviciusa z Litwy). Tajniki pracy z ciałem i głosem poznawała też m.in. od Olgi Szwajgier i Zygmunta Molika. Zespoły: Pieśni Piękne, Kormorany/Wykluczeni, Pieśni Odzyskane, Gliniane Pieśni, zespół Z Lasu, Kapela Wnuki, Yarmak, Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji „Muzyka Kresów” i in. Współpraca dydaktyczna i artystyczna: Fundacja „Muzyka Kresów”, Fundacja „Ważka”, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Katedra Muzykologii UWr, Teatr CHOREA w Łodzi, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Radio „Dwójka”, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Telewizja Polska i in. Uczestniczyła w powołaniu ogólnopolskiego Forum Muzyki Tradycyjnej od 2011 r. Była Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „upowszechnianie kultury” w roku 2012. Dołączyła do grona wykładowców Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji „Muzyka Kresów” w r. 2019.

Foto: Kuba Machałek

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera