Pomagaj z Tratwą ! Przekaż nam swój 1,5%!

Jak doskonale wiecie Czasoprzestrzeń jest prowadzona przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, dlatego możecie przekazać 1,5% podczas rozliczania swojego PITu. W ten sposób pomagacie nam pomagać!

Pomagaj z Tratwą!

Tratwa inspiruje, wspiera i ratuje!

Wspieramy dialog społeczny i organizacje pozarządowe. Pomagamy ofiarom katastrof, młodzieży wykluczonej i osobom starszym. Organizujemy wolontariat. Prowadzimy centra społeczno-kulturalne.

Jak wykorzystamy 1,5%?


Zebrane fundusze przeznaczymy na cele społeczne w ramach działalności naszych centrów oraz realizację innych działań statutowych.

Więcej o nas

Witamy na TRATWIE!
Nasza organizacja powstała w sierpniu 1997 r. jako spontaniczna próba przeciwdziałania skutkom powodzi, która niespełna miesiąc wcześniej nawiedziła południowo-zachodnie rejony Polski. Później TRATWA rozpoczęła działalność jako stała platforma informacyjna, konsultacyjna i szkoleniowa dla wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów i kooperacji przy współpracy międzynarodowej.

TRATWA dzisiaj
Dzisiaj Stowarzyszenia TRATWA działa w wielu sferach życia publicznego: Aktywizujemy i wzmacniamy organizacje pozarządowe. Wyławiamy liderów, przekonujemy, ośmielamy do działania w NGO i dajemy im narzędzia, by byli skuteczni.

Wiemy, jak to robić, bo nasi ludzie pracują w trzecim sektorze już ponad 30 lat.

Od początków swojej działalności wspieramy również akcje na rzecz animowania dialogu społecznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zachęcając do wymieniania myśli i spostrzeżeń na forum publicznym.
Rzucamy też koło ratunkowe. Pomagamy stanąć na nogi. Nie tylko potrzebującym, ale również tym, którzy szukają swojego miejsca w życiu. Rozpoczynaliśmy od pomocy powodzianom, dzisiaj wspieramy młodzież wykluczoną społecznie oraz osoby starsze i w różnych życiowych kryzysach, m.in. bezdomności czy samotności.

Bliska nam jest idea wolontariatu: realizujemy programy wymiany międzynarodowej oraz związane z pracą społeczną w naszym mieście.

Organizujemy i prowadzimy we Wrocławiu centra społeczno-kulturalno-edukacyjne:

Pracownię Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA oraz Centrum Kultury Akademickie i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, które działają na polu szeroko pojętej kultury, edukacji, wolontariatu i inicjatyw obywatelskich.

CKAiIL CZASOPRZESTRZEŃ

Czasoprzestrzeń powstała w 2017 r. w zabytkowej Zajezdni Dąbie. To miejsce spotkań i integracji wielu środowisk. Nasze działania kierujemy do różnych grup społecznych: lokalnych mieszkańców, rodzin, seniorów, aktywistów, a także do środowisk naukowych i studenckich, organizacji pozarządowych i artystów. Stawiamy na kulturę i edukację, integrację lokalnej społeczności, promocję tolerancji oraz postaw proekologicznych i prospołecznych.

PPM Zajezdnia

Dziś jest przede wszystkim miejscem spotkań dla młodzieży i seniorów, odbywają się tutaj jednak również otwarte warsztaty, kameralne koncerty i spektakle oraz różnorodne imprezy. Stawiamy tu na pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, swoje miejsce może jednak znaleźć u nas każdy, kto potrzebuje wsparcia. Poprzez budowanie bliskich relacji z młodymi ludźmi i towarzyszenie im w procesie odkrywania własnej tożsamości tworzymy miejsce, które pozwala im na samorealizację i socjalizację. Ośrodek często staje się dla nich miejscem odpoczynku, w którym mogą poczuć się po prostu bezpiecznie – w przeciwieństwie do domów, w których tego nie doświadczają. Podstawową wartością jest tu różnorodność, tolerancja i szacunek.

Naszym celem jest stworzenia miejsca, gdzie okoliczni mieszkańcy mogliby aktywnie uczestniczyć w organizacji działań kulturalnych oraz społecznych, a nie być jedynie ich biernymi odbiorcami. Wśród naszych projektów znajdziecie m.in. ogród społeczny uprawiany przez mieszkańców, Boczny Tor – targi sztuki i rzemiosła, na których swoje prace wystawiają lokalni twórcy, wyprzedaże garażowe oraz społeczne festyny, a także wiele wydarzeń kulturalnych organizowanych z inicjatywy mieszkańców. Co roku wraz z naszymi wolontariuszami 24 grudnia przygotowujemy także Wigilię Pełną Ciepła, na którą zapraszamy osoby starsze i potrzebujące.

Tak wyglądają nasze działania na co dzień, jesteśmy jednak organizacją, która nastawiona jest na podejmowanie szybkich działań humanitarnych w czasie różnych kryzysów. Podczas lockdownów dostarczaliśmy potrzebne produkty osobom na kwarantannie, aktywnie reagowaliśmy na kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a po wybuchu wojny w Ukrainie nasza zajezdnia na ponad rok stała się centrum pomocy dla uchodźców – pomogliśmy ponad 150 tys. kobiet i dzieci zarówno w formie materialnej, jak i poprzez organizację kursów językowych, warsztatów dla dzieci czy arteterapii. Wolelibyśmy żyć w mniej ciekawych czasach
i tego samego życzymy Państwu, wiemy jednak, że ta część naszej działalności jeszcze nie raz okaże się konieczna.

Obszar działalności: Społeczeństwo obywatelskie
Obszar działania: cała Polska
KRS: 0000200183

Konto: 22 1090 2398 0000 0001 1557 2261
Adres: Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław
WWW: tratwa.org
E-mail: [email protected]
Telefon: 71 321 0871

Aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku,

numer KRS: 0000200183 .

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera