PKS – Fox in the Box

Przegląd Kultury Studenckiej zaprasza na koncert Fox in the Box!

Fox in the Box (łac. Vulpes in arca) to gatunek zaobserwowany po raz pierwszy latem 2015 roku. Zamieszkuje wielkomiejskie obszary Dolnego Śląska, ale chętnie wyrusza w tereny górskie.

Osobniki tego gatunku szczególne zainteresowanie wykazują słysząc dźwięki muzyki. Wówczas rozpoczynają swój osobliwy taniec, składający się z podskoków i przytupów.

Fox in the Box to stworzenie ciekawskie, podąża za różnymi dźwiękami, które je otacza. Przez lata ewolucji wykształcił zdolność komponowania własnej muzyki i jej rejestracji, czego efektem jest płyta “Journey”, opowiadająca o zachowaniach osobników homo sapiens, zaobserwowanych przez Fox in the Box na swoim terytorium.

Gatunek Fox in the Box nie wykształcił jak dotąd zdolności mówienia. Osobniki są płochliwe, trudno spotkać je w naturalnym środowisku. Objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

PS. Fox in the Box nie pokazuje się publicznie. Ma swoich wysłanników.
PSS. Fox in the Box nie gra szerokopojętych gatunków muzycznych.