Ogród społeczny w Czasoprzestrzeni – sprzątamy, sadzimy i inwentaryzujemy sprzęt

[English below]

Zapraszamy wszystkich, którzy mieliby ochotę nam pomóc w przygotowaniach do otwarcia Ogrodu społecznego w Czasoprzestrzeni.

Co będziemy robić? Tym razem będziemy inwentaryzować sprzęt ogrodniczy oraz sprzątać teren. Będziemy też sadzić bratki. Ubierzcie się w ubrania robocze, które mogą się pobrudzić. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób przestrzeń ogrodu będzie zagospodarowana w przyszłości.

Po co to robimy? Jak tylko zrobi się ciepło, udostępnimy nasz teren zielony rodzinom, seniorom, dzieciom i każdemu, kto będzie miał ochotę przyjść i z niego skorzystać. Będzie tutaj znajdować się ogród społeczny, gdzie rozstawimy leżaki i postawimy szklarnię. Planujemy w tym miejscu animowanie gier i zabaw dla społeczności lokalnej, prowadzenie warsztatów z kompostowania, robienia hoteli dla owadów, budek dla ptaków etc.

Chętnych wolontariuszy prosimy o kontakt na [email protected].


We invite everyone who would like to help us in preparing for the opening of the Social Garden in Czasoprzestrzeń.

What are we going to do? This time we will inventory the gardening equipment and clean the area. We will also plant pansies. Dress in work clothes that can get dirty. We will also talk about how the garden space will be developed in the future.

Why do we do this? As soon as it gets warm, we will open our green area for families, seniors, children and anyone who wants to come and take advantage of it. There will be a social garden, where we will set up sun beds and a greenhouse. We are planning to arrange an animation and game area for the local community here, conduct composting workshops, make hotels for insects, bird houses, etc.

Willing volunteers please contact us at [email protected].

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera