odŻYJ: Wybrany na street life

Zapraszamy na spotkanie on-line z raperami Kolah i Mikserem! Będą oni opowiadać o swoich doświadczeniach życiowych, nie zawsze łatwych. Będzie dużo o pasji, o tym, skąd czerpią inspiracje do tworzenia, powiedzą też o radzeniu sobie z krytyką podczas grania na ulicy.

Kolah działa aktywnie w profilaktyce uzależnień, prowadząc program “Antymina”, którego założeniem jest przekazanie różnych  form pomocy przemawiających do wyobraźni młodych ludzi w kontekście szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych.  Mikser od wielu lat rapuje dla ludzi na ulicy w całej Polsce i nie tylko. Wydał dwie solowe płyty, obecnie pracuje nad trzecią. Mówi o sobie: „Pochodzę z domu, w którym było dużo miłości i zbyt dużo alkoholu. Dlatego, pewnego dnia, postanowiłem, że będę prowadził warsztaty o przemocy i uzależnieniach. Dużo gadam, ale lubię też słuchać innych. Najlepiej czuję się na ulicy, z muzyką, wśród ludzi”.

Organizatorem cyklu wydarzeń odŻYJ jest Sfera – projekt, którego celem jest pobudzenie młodych ludzi do działania i odkrywania swoich pasji, a to wszystko po­przez warsz­ta­ty, koncer­ty, wy­kła­dy, dzia­ła­nia ar­ty­stycz­nie oraz współ­pra­cę z mia­stami i festiwalami, w Polsce i za granicą.

 

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera