odŻYJ: Selfie – na ile prawdziwy ja? | spotkanie online z Szymonem Reichem

W sieci możemy być tym kim chcemy! Często odrealniony obraz rzeczywistości widzimy w kwadratach na insta. Jak się ma budowanie wizerunku w mediach do autentyczności i własnej tożsamości?

Szymon Reich aka Qoqos opowie o tym podczas spotkania! Jak sam mówi: „Gdy byłem młodszy, chciałem, aby znalazł się ktoś, kto porozmawia ze mną na trudne tematy. Dziś staram się być taką osobą dla innych. Zauważam, jak wielu młodych boryka się z tematami, które sam musiałem przerobić – poczucie braku sensu i osamotnienia, lęki społeczne, bariery w komunikacji intra- oraz interpersonalnej.”

Szymon określa się jako model, muzyk i ministrant. Rozpoznawalność zyskał dzięki udziałowi w programach telewizyjnych Top Model Polska oraz Hotel Paradise. Jego pierwszy autorski teledysk Jestem BLESSED uzyskał 300 tys. wyświetleń. Więcej dowiecie się na jego stronie www.

Spotkanie odbędzie się na platformie Facebook live – link do wydarzenia Facebook.


Organizatorem cyklu wydarzeń odŻYJ jest Sfera – projekt, którego celem jest pobudzenie młodych ludzi do działania i odkrywania swoich pasji, a to wszystko po­przez warsz­ta­ty, koncer­ty, wy­kła­dy, dzia­ła­nia ar­ty­stycz­nie oraz współ­pra­cę z mia­stami i festiwalami, w Polsce i za granicą. Zastanawialiśmy się, jak w czasach pandemii zachęcić ludzi do uśmiechu, radości, pokoju, odwracając ich uwagę od strachu, niepewności a zwracając na nadzieję – stąd pomysł na cykl wydarzeń online i na żywo!