Martwa natura z aktem emocjonalnym

16 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na dwa autorskie performensy Karoliny B. Kozakiewicz.

„Martwa natura z aktem emocjonalnym” to performens audiowizualny, zainspirowany opowiadaniem o kobiecie, próbującej odpowiedzieć sobie na klasyczne pytania egzystencjalne. W warstwie wizualnej jest on zbudowany z kolaży obrazów z tekstami autorskiego dziennika oraz filmem, będącym artystycznym paradokumentem performatywnych działań autorki. Jednocześnie artystka na scenie tworzy strumień narracji równoległej, oparty na czytanych i przywoływanych tekstach z dziennika – elementach opowiadania, fragmentach prozy poetyckiej i autoanalizy – oraz na zrytmizowanym ruchu scenicznym i działaniach symbolicznych. Jednym z założeń performensu jest pokazanie kreacji, jakiej poddać trzeba i temat, i treść wewnętrznego doświadczania rzeczywistości, żeby można było to doświadczenie uzewnętrznić.
Czas trwania: około 40 minut

Przerwa: około 10-15 minut, jest narracyjnie wpisana w działanie performatywne

„Kult ciała” to audiowizualny performens, w którym ciało potraktowane jest jako obiekt dyskretnego, ale widocznego rozpadu i degradacji w kontekście kulturowym, fizjologicznym i obowiązujących społecznie cliche’. Sekwencje ruchu scenicznego przywołują dalekie skojarzenia z japońskim butoh, ale bardziej poprzez potraktowanie tematyki i odwołania filozoficzne niż pokrewieństwo techniki. Performens, poza odniesieniami do naturalnego cyklu życie- śmierć, nie ma charakteru narracyjnego.
Czas trwania: 25-30 minut


Wydarzenie odbywa się w ramach projektu “Czasoprzestrzeń” współfinansowanego ze środków przekazanych przez gminę Wrocław.

Czasoprzestrzeń jest miejscem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkich, którzy chcą otrzymać nasze dodatkowe wsparcie, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza na co najmniej 5 dni przed wydarzeniem lub skontaktowanie się z nami pod adresem mailowym [email protected].
Link do formularza: https://forms.gle/sZMnMZMhJTJBDEyW7

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera