Kim… NIE… jestem | Who I am… NOT

[English bellow]

Wystawa fotografii – od kobiet dla kobiet

Jako kobiety nieustannie słyszymy stwierdzenia w stylu: „nie jesteś wystarczająco ładna”, „jesteś za chuda” albo „za gruba”, „ubierając się w ten sposób, sama się o to prosisz”, „jesteś dziwką”, „rządzisz się i histeryzujesz”, „baw się grzecznie”, „pogódź się z tym”, „nie mów głośno”, „nie wyglądasz ładnie, gdy się nie uśmiechasz”, „nie jesteś wystarczająca”. Te i wiele innych sformułowań pozostawiają trwały ślad w naszej świadomości.

Musimy zacząć mówić, by spróbować przełamać ten schemat. To trudna, ale konieczna walka.

Celem wystawy jest rozpoczęcie dyskusji na temat błędnych przekonań, z którymi kobiety mierzą się przez całe swoje życie. Etykiety są im nadawane od najmłodszych lat. W fizjologiczny i toksyczny sposób trafiają do ich umysłów podczas dorastania. Kobiety są stale „metkowane” przez społeczeństwo, niczym rzeczy, którymi przecież nie są.

Ekspozycja poprzez fotografie i nagrania audio ukaże z jednej strony niewłaściwy sposób postrzegania żeńskiej części społeczeństwa, a z drugiej to, jakie naprawdę są współczesne kobiety, jak widzą siebie i jak chcą być postrzegane.

W ramach wystawy udostępniona zostanie także część interaktywna, gdzie odwiedzający będą mieli możliwość stworzenia własnego obrazu – niezależnie od tego, którą z dwóch perspektyw zagadnienia zechcą na nim przedstawić.

Jako członkowie szybko rozwijającego się społeczeństwa powinniśmy rozpocząć dialog, aby zapobiegać etykietowaniu kobiet. Przyjdź nas wesprzeć i rozpocznij dialog już dziś!

Wstęp wolny. Respektujemy ograniczenia związane z covid-19.

[English]

A photography exhibition from women to women

As women, we are constantly hearing things as “you’re not pretty enough”, “you are too skinny” or “too fat”, “dressed like that, you were asking for it”, “you’re a slut”, you’re bossy and hysterical”, “play nice”, “get over it”, “don’t speak up”, “you don’t look pretty when you don’t smile”, “you’re not enough”, and so many other things that always echo in the back of our mind.

Speaking up and trying to break those stigmas is hard but a necessary fight.

The aim of this exhibition is to start a discussion about these, and other misconceptions suffered by us throughout our whole lives. The labels that are given to us, ever since a young age and that somehow gets into our minds in a physiological and toxic way during our growth to adult life. Women are constantly “branded” as things they are not by society.

This exposition is going to show the ugly and wrong way of it in photography and audio format and after changing the dialogue by showing the actual truth of who women are, how do they see themselves and how they want to be seen by society. It will also have an interactive part where the audience will be given the opportunity to make their own picture, whether the bad side of it or the good side of it.

As members of fast-growing society, we should start a dialogue to prevent these situations from happening. Come to support us and start the dialogue today!

Free entrance. We respect the covid-19 restrictions.

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera