Gruba biba Nomady wraca!

Na górze napis "Gruba biba wraca!". Pod spodem graficzne zarysy tańczących postaci, wśród nich napis "Biba".

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA obchodzi hucznie swoje kolejne urodziny w Czasoprzestrzeni!

Gruba biba Nomady wraca!

Powstrzymane przez pandemię, w trosce o wspólne zdrowie, zaniechałyśmy świętowania urodzin Nomady w poprzednich latach. Ostatnie miesiące okazały się dla nas i naszych bliskich czasem wielkich wyzwań i prób. Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej i wojna w Ukrainie zmieniły naszą rzeczywistość, mają też wpływ na Nomadę. Nie zmieniły jednak tego, że wciąż chcemy się z Wami spotykać, rozmawiać i tańczyć.

Zapraszamy do Czasoprzestrzeni w piątek 17 czerwca. O 21:00 odkręcamy kurki z muzyką i bawimy się aż po świt. Zagrają dla nas DJ’ki i DJ’e z Ukrainy i Polski:

Tym razem zamiast loterii fantowej pojawi się stoisko Sklep dla Sprawy. Na miejscu także bar lokalnej ekipy Łącznika
Wjazd: 20 PLN lub więcej, jeśli macie ochotę wesprzeć nas większą kwotą.

Gruba biba jest imprezą benefitową. Zebrane środki przeznaczymy na wsparcie osób, które doświadczyły przymusowej migracji. Do zobaczenia!

Gruba biba Nomady повертається!

Призупинені через пандемію, задля збереження вашого здоров‘я, ми занедбали святкування дня народження Номади в останніх роках. Останні місяці виявилися для нас і наших близьких великим викликом і намагань. Гуманітарна криза на польсько-білоруському кордоні і війна в Україні змінили нашу реальність, мають вплив і на Номаду. Але не змінили однак того, що ми й надалі хочемо з вами бачитися, розмовляти та танцювати.

Запрошуємо вас до Czasoprzestrzeni у п’ятницю 17 червня. О 21:00 відкручуємо музику на повну і відриваємося аж до світанку. Для нас заграють ДіДжеї та ДіДжейкі з України і не тільки:

Цього разу замість лотереї фантів буде наш стенд з Магазином для Справи. На місці буде також бар локальної команди Łącznik‘а. Вхід: 20 PLN або ж більше, якщо маєте бажання нас підтримати більшою квотою.

Gruba biba це благодійний захід. Зібрані кошти підуть на підтримку осіб, котрі були вимушені мігрувати. До зустрічі!

Nomada’s Gruba Biba is back!

Restrained by the pandemic and out of concern for the safety of all of us, we abandoned the celebration of Nomada’s birthday in previous years. The last months have turned out to be a time of great challenges for us and our loved ones. The humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border and the war in Ukraine have changed the reality aroud us and have changed Nomada. However, there is one thing that did not change: invariably we are eager to meet you, to chat and to dance with you.

We invite you to Czasoprzestrzen on Friday, June 17th from 21:00 until dawn. DJs from Ukraine and Poland will play for us:


This time, instead of the lottery, there will be a Shop for the cause stand. There is also a bar of the local team of Łącznik. Entry: PLN 20 or more, if you want to support us with a larger amount.

Gruba biba is a benefit event. We will allocate the collected funds to support people who have experienced forced migration. See you there!

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera