Czytanie w ciemnościach: Herbert. Autoportret

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń zapraszają 30.07.2020 o godzinie 20.00 na spektakl „Herbert. Autoportret” realizowany w cyklu „Czytanie w ciemnościach”. Wstęp wolny!

Opowieść zawarta w spektaklu oparta jest o utwory poetyckie Zbigniewa Herberta, z których wyłania się wspólna myśl: jesteśmy w pełni ludźmi, tylko jako członkowie wspólnoty. W świecie poetyckim Herberta poczucie obowiązku wobec kraju jest konstytutywną cechą człowieka. Przekaz spektaklu podkreśla istotność wspólnotowego wymiaru naszej egzystencji oraz rolę tożsamości kulturowej. Scenariusz został oparty o takie utwory jak: „Rozważania o problematyce narodu”, „Wawel”, „Odpowiedź”, „Prolog”, „Substancja”, „Pan Cogito-Powrót”, „Wilki”, „Polegli poeci”, „Struna światła”.

Spektakle z cyklu „Czytanie w ciemnościach” rozwijają innowacyjną formę działań teatralnych odbywających się w mroku i całkowitej ciemności. Akcentują one rolę wszystkich zmysłów w odbiorze przekazu artystycznego i kierują uwagę uczestników szczególnie w sferę dźwięków. Pozwalają na przeżycie intymnej podróży, w ramach której każdy widz-słuchacz ma okazję do stworzenia w wyobraźni osobistego odczytania spektaklu.

Reżyseria i scenariusz: Andrzej Ficowski
Muzyka: Roman Felczyński
Aktor: Paweł Kutny
Czas trwania: 45 minut

Produkcja: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”
Partnerzy: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń oraz Fundacja Eudajmonia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydarzenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną.