ZAJEZDNIA DĄBIE jest uznawana za jedną z najpiękniejszych budowli tego typu. Wpisuje się w tradycjonalistyczny nurt modernizmu początków XX w. Powstała w latach 1912–1913 w związku z otwarciem Hali Stulecia i stanowi najlepiej zachowany przykład architektury komunikacyjnej na terenie Wrocławia. Swoją funkcję Zajezdnia pełniła przez prawie wiek. Ostatni skład opuścił jej teren w nocy z 4 na 5 kwietnia 2014 roku.

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ w Zajezdni Dąbie to miejsce spotkań i integracji różnych środowisk.

Nasze działania kierujemy do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, lokalnych mieszkańców, rodzin, seniorów, a także do środowisk naukowych, biznesowych i organizacji pozarządowych, uczelni, kościołów oraz związków wyznaniowych.

Stawiamy na kulturę i edukację, działania sportowo-rekreacyjne, promocję tolerancji i zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych i prospołecznych.

Tworzymy przestrzeń do aktywizacji i współpracy, dającą szansę rozwoju i realizowania projektów z naszym wsparciem infrastrukturalnym, organizacyjnym, animacyjnym oraz kulturalnym. Dążymy do stworzenia wyjątkowego obiektu. Chcemy, by Zajezdnia Dąbie ponownie tętniła życiem, stanowiąc atrakcję dla środowiska akademickiego, lokalnej społeczności, turystów i biznesu.

NASZA PRZESTRZEŃ:

Wewnętrzna przestrzeń wystawiennicza
Ponad 4000 metrów kwadratowych do organizowania rozmaitych inicjatyw kulturalnych, społecznych i biznesowych.

Wewnętrzna przestrzeń klubowa
267 metrów kwadratowych do organizowania imprez, wystaw, koncertów, spektakli, wykładów itd. Od 2019 roku działa tu Klub Łącznik.

Przestrzeń zewnętrzna
Około 2 hektary działki do organizowania wydarzeń plenerowych, takich jak zloty food-tracków, wyprzedaże garażowe, giełdy staroci. W Czasoprzestrzeni znajduje się również ogród społeczny.

ORGANIZUJEMY:
 • targi, wystawy i festiwale tematyczne,
 • festiwale gastronomiczne,
 • festiwale artystyczne, w tym Przegląd Kultury Studenckiej,
 • wystawy, pokazy i wernisaże,
 • spektakle teatralne,
 • koncerty i imprezy taneczne,
 • imprezy sportowe,
 • warsztaty, kursy, prelekcje oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców: rodzin, rodziców, dzieci, seniorów, studentów; artystyczne, językowe, fotograficzne, podróżnicze, naukowe, dotyczące ekologii i przedsiębiorczości,
 • wydarzenia dedykowane społeczności studenckiej,
 • wydarzenia dedykowane społeczności lokalnej,
 • wydarzenia dedykowane społeczności NGO.

Regulamin imprez organizowanych w Czasoprzestrzeni