Chill-Out Architecture

Wraz ze studenckim kołem naukowym „Humanizacja Środowiska Miejskiego” zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Chill-Out Architecture”.

Prelekcję wygłosi Klaudiusz Pupiec, temat wykładu: „Architektura kresów południowo-wschodnich”. Prezentacja prowadzona będzie w luźnej atmosferze, zachęcającej uczestników do czynnego udziału w dyskusji.