Przegląd Kultury Studenckiej

Kultura studencka współcześnie to na ogół imprezy, dyskoteki, domówki, bary… W ramach Przeglądu zamierzamy natomiast powrócić do korzeni – do spotkań studentów, którzy chcą tworzyć kulturę w naszym mieście lub …